Ogłoszenie o zamówieniu na usług społeczne - przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu: "Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".

Print

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załacznik nr 2 - wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 6 - zakres szkoleń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.05.2020 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-04-30 15:43:18
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-04-30 17:43:18
Visits: 638
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree