Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/5/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert - US5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia US5

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie nr 1

Wyjaśnienie

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 22861 - 2017 – z dn. 2017-02-09
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-09 16:02:47
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-09 17:02:47
Visits: 700
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/4/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/4/2017/LPNT

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o zmianie 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2


1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 22844 - 2017 – z dn. 2017-02-09
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-09 15:48:58
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-09 16:48:58
Visits: 658
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/3/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/3/2017/LPNT

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie 16.02.2017

Ogłoszenie o zmianie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja

Aktualizowane wersje załączników:

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz usług
Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
Załącznik nr 8 – Wzór umowy

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 22815 - 2017 z dn. 2017-02-09

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-09 15:29:13
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-09 16:29:13
Visits: 1035
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/2/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/2/2017/LPNT

Informacja o wyborze oferty

Informaja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie US 2

Ogłoszenie o zmianie nr 1

Ogłoszenie o zmianie nr 2

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 22675 - 2017 z dn. 2017-02-09

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-09 15:09:48
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-09 16:09:48
Visits: 598
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

znak sprawy: US/1/2017/LPNT

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wyjaśnienie i wydłużenie terminu składania ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 18658 - 2017 - PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z Postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy -PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-02 13:39:49
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-02 14:39:49
Visits: 685
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „Przeprowadzenie warsztatów z zakresu wystąpień publicznych w ramach Projektu Platformy Startowej Connect”

znak sprawy: 37/01/2017/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 2

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 16604 -2017 - PDF
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z Postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
9. Załącznik nr 7– wzór umowy -PDF
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych- PDF
Regulamin Projektu Connect - PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-01-30 15:07:38
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-01-30 16:07:38
Visits: 647
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ WYJAZDU NA DWIE MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY PRZEDSIĘBIORSTW TYPU STARTUP DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PLATFORMA STARTOWA: CONNECT”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ WYJAZDU NA DWIE MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY PRZEDSIĘBIORSTW TYPU STARTUP DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PLATFORMA STARTOWA: CONNECT”

znak sprawy: 36/12/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie wyjaśnień SIWZ z dn. 02.01.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 375017

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego 

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z Postępowania

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług

9. Załącznik nr 7– wzór umowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „Organizację i obsługę wyjazdu na dwie międzynarodowe wystawy przedsiębiorstw typu startup dla uczestników projektu Platforma startowa: Connect”

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-12-28 14:22:44
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-12-28 15:22:44
Visits: 642
Changelog
 

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-12-14 08:53:04
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-12-14 09:53:04
Visits: 1353
Changelog
 

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A.

Zapraszamy do składania ofert na Usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego segmentów III-V przy ul. Dobrzańskiego 3 oraz segmentów I i II przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie wraz z przyległymi parkingami, terenami zielonymi i drogą, oraz znajdującego się tam mienia w pełnym zakresie.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Formularz oferty

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-12-12 14:03:24
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-12-12 15:03:24
Visits: 691
Changelog
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 6 of 6

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree