Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Archiwum Przetargów >> Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zaprasza do składania ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Lubelskiego Parku Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r."

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

 

$11.      Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok, sporządzenie opinii, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy LPNT S.A. sporządzenie raportu z badania.

$12.      Termin wykonania zamówienia  do dnia 30.04.2013 r.

$13.      Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w siedzibie spółki pod adresem 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3, pokój D008 do dnia 21 listopada 2013 roku godz.15:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego LPNT S.A. za rok 2013”  w siedzibie zamawiającego w Lublinie,

$14.      Złożona oferta powinna zawierać:

  • $1·  nazwę i adres oferenta,
  • $1·         całkowitą ( ryczałtową ) cenę usługi: cena netto plus należny podatek VAT, cena brutto.
  • $1·         oświadczenie o terminie wykonania usługi,
  • $1·         polisę OC na prowadzoną działalność,
  • $1·         wykaz co najmniej trzech udokumentowanych przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego w spółkach kapitałowych w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty ( kserokopie referencji),
  • $1·         aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • $1·         zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę upoważnioną.

$15.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wybranego Oferenta w terminie 3 dni od daty jego wyboru.

 

 

Lublin, dnia 30 października 2013 roku.

 

Podstawowe dane o firmie

$1·         Nazwa firmy: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

$1·         Adres strony internetowej: www.lpnt.pl

$1·         Data utworzenia Spółki: 9  luty 2005 roku

$1·         Prezes Zarządu : Jednoosobowo Tomasz Małecki

$1·         Rodzaj przeważającej działalności:  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 6820Z

$1·         Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2013r: 10 osób  ; 8,75 etatów

$1·         Informacje finansowe za rok 2012 i 9 miesięcy  roku 2013.

 

Stan na 31.12.2012r.

Stan na 30.09.2013r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

920 607,45 zł

 

Pozostałe przychody operacyjne

11 393,37 zł

283 194,72 zł

Przychody finansowe

 

131 722,51 zł

Aktywa trwałe

   

Kapitał podstawowy

   

Suma bilansowa

45 461594,31 zł

 

Szczegółowych informacji udziela p. Teresa Spitzer, tel.:81 534-61-00 lub 81 440-87-57,fax.: 81 531-85-48,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2013-11-05 14:09:47
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2013-11-05 15:09:47
Odsłon: 2452
Dziennik zmian
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję