ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ TRZECH KONFERENCJI PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ DOSTAWY KSIĄŻEK

Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ TRZECH KONFERENCJI PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ DOSTAWY KSIĄŻEK

znak sprawy: 17/07/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.07.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.07.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmian w SIWZ i OPZ 07.07.2016
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 116185-2016
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 116185-2016
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2016-07-01 15:33:28
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2016-07-01 17:33:28
Odsłon: 2136
Dziennik zmian
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję