ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 21/09/2016/LPNT

Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 21/09/2016/LPNT

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 307698 -2016 - PDF
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 307698-2016 PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy (część I) -PDF
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych- PDF
Regulamin Projektu Connect - PDF

Informacja o zmianie treści zamówienia

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2016-09-13 10:26:38
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2016-09-13 12:26:38
Odsłon: 1921
Dziennik zmian
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję