ustaw normalny kontrast ustaw kontrast czarno biały ustaw kontrast zółto czarny ustaw kontrast czarno zółty
Ikona rozwijająca menu na wersji mobilnej Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie projektu wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego" (Znak sprawy: 4/09/2019/LCN)

Ogłoszenie nr 597348-N-2019 z dnia 2019-09-13 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Koncepcja wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Park Naukowo–Technologicznego

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego – wraz z ofertą

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wraz z ofertą.

Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 18.09.2019 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana terminu z dnia 20.09.2019 r.

 

Ogłoszenie nr 540199877-N-2019 z dnia 20-09-2019 r. o zmiaie ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert (pismo z dnia 24.09.2019 r.)

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Łukasz Stec
Created by: Monika Pokrzywa
Created: 2019-09-13 10:22:20
Published by: Monika Pokrzywa
Published: 2019-09-13 12:22:20
Visits: 3057
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree