Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. nr postępowania 03/10/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. nr postępowania 03/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-16 13:03:03
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-16 15:03:03
Visits: 88
Changelog
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. nr postępowania 02/10/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejzej oferty dot. nr postepowania 02/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-16 12:59:42
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-16 14:59:42
Visits: 71
Changelog
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. nr postępowania 01/10/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. nr postepowania 01/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-16 12:54:06
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-16 14:54:06
Visits: 72
Changelog
 

Informacja z otwarcia ofert nr postępowania 03/10/2019

Informacja z otwarcia ofert nr postępowania 03/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-10 15:08:20
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-10 17:08:20
Visits: 52
Changelog
 

Informacja z otwarcia ofert nr postępowania 02/10/2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2019 nr postępowania 02/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-10 15:00:51
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-10 17:00:51
Visits: 83
Changelog
 

Informacja z otwarcia ofert nr postępowania 01/10/2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2019 nr postępowania 01/10/2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-10 14:44:54
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-10 16:44:54
Visits: 80
Changelog
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 4/09/2019/LCN

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 4/09/2019/LCN - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego ".

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2019-10-10 08:55:58
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2019-10-10 10:55:58
Visits: 80
Changelog
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 3/09/2019/LCN3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 3/09/2019/LCN - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie koncepcji i projektu ekspozycji multimedialnych na obszarze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego".

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2019-10-10 08:53:01
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2019-10-10 10:53:01
Visits: 74
Changelog
 

Przetarg nieograniczony na "Zapewnienie materiałów biurowych oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla osób szkolonych" (Nr postępowania 03/10/2019)

Ogłoszenie nr 605017-N-2019 z dnia 2019-10-02 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dt. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dt. kwestii przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Wyjaśnienia do treści SIWZ.

 

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-02 16:17:26
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-02 18:17:26
Visits: 88
Changelog
 

Przetarg nieograniczony na "Zapewnienie obsługi szkoleń w postaci bazy noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej dla osób szkolonych" (Nr postępowania 02/10/2019)

Ogłoszenie nr 604901-N-2019 z dnia 2019-10-02 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dt. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dt. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dt. kwestii przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-10-02 15:49:21
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-10-02 17:49:21
Visits: 104
Changelog
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree