Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

OGŁOSZENIE NR 2/08/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.9 Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium), konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19

 

Ogłoszenie na wybór Partnerów w ramach poddziałania 2.9

Formularz ofertowy 2.9

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Urszula Hasiec
Data informacji: 2019-08-14 13:27:20
Opublikował: Urszula Hasiec
Data publikacji: 2019-08-14 15:27:20
Odsłon: 7
Dziennik zmian
 

OGŁOSZENIE NR 1/01/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realziacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18

W związku z ogłoszeniem nr 1/01/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr : POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 informujemy że dokonano zmiany punktu 6.3 ogłoszenia poprzez zmianę terminu składania oferty do dnia do dnia 14  marca 2019 r. do godz. 9.00

 

Informacja o wyborze partnera z dn. 18.03.2019 r.

Ogłoszenie na wybór partnerów w ramach poddziałania 2.8 aktualizacja

Ogłoszenie na wybór partnerów w ramach poddziałania 2.8

Formularz ofertowy

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-02-15 14:14:04
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-02-15 15:14:04
Odsłon: 231
Dziennik zmian
 

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja - sprzątanie 2019

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2018-12-05 12:56:06
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2018-12-05 13:56:06
Odsłon: 187
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony 2019

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Sprostowanie do ogłoszenia

Dokumentacja - ochrona 2019

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2018-12-05 12:41:18
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2018-12-05 13:41:18
Odsłon: 317
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu „BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym: BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3

Znak sprawy: 02/RPLU/LPNT/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_z_otwarcia_ofert_02-RPLU-LPNT-2018.pdf

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_BZP.pdf

Odpowiedź_na_pytania__przedłużenie_terminu.pdf

images/Ogłoszenie_o_zamówieniu_02-RPLU-LPNT-2018.pdf

SIWZ_-_Budowa_2_mikroinstalacji_fotowoltaicznych

Zał._nr_1.1_SOPZ

Zał._nr_1.2_Projekt_Techniczny_-_TOM_I

Zał._nr_1.3_Przedmiar_robót_-_TOM_I

Zał._nr_1.4_Projekt_Techniczny_-_TOM_II

Zał._nr_1.5_Przedmiar_robót_-_TOM_II

Zał._nr_1.6_STWIOR

Zał._nr_2_Formularz_ofertowy_02

Zał._nr_3_Formularz_nr_1_02

Zał._nr_4_Formularz_nr_2

Zał._nr_5_Formularz_nr_3_02

Zał._nr_6_Wzór_wykazu_robót_02

Zał._nr_7_Wzór_Oświadczenia_Wykonawcy_02

Zał._nr_8_Wzór_Umowy_02

 

 

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2018-08-10 11:17:10
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2018-08-10 13:17:10
Odsłon: 296
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu „BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3”

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym: BUDOWA 2 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3

Znak sprawy: 01/RPLU/LPNT/2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_-_Budowa_2_mikroinstalacji_fotowoltaicznych.pdf

Zał. nr 1.1 SOPZ.pdf

Zał._nr_1.2_Projekt_Techniczny_-_TOM_I.pdf

Zał._nr_1.3_Przedmiar_robót_-_TOM_I.pdf

Zał._nr_1.4_Projekt_Techniczny_-_TOM_II.pdf

Zał._nr_1.5_Przedmiar_robót_-_TOM_II.pdf

Zał._nr_1.6_STWIOR.pdf

Zał._nr_2_Formularz_ofertowy.doc

Zał._nr_3_Formularz_nr_1.doc

Zał._nr_4_Formularz_nr_2.doc

Zał._nr_5_Formularz_nr_3.doc

Zał._nr_6_Wzór_wykazu_robót.doc

Zał._nr_7_Wzór_Oświadczenia_Wykonawcy.doc

Zał._nr_8_Wzór_Umowy.pdf

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2018-06-08 11:38:15
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2018-06-08 13:38:15
Odsłon: 445
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3.

Ogłoszenie
Zał.1_wzór umowy
Zał. 2_Oświadczenie_ochrona 2018
Zał. 3_Wykaz usług_ochrona 2018
Zał. 4 _Wykaz osób_ochrona 2018
Zał. 5_Formularz oferty_ochrona 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2017-12-08 14:15:04
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2017-12-08 15:15:04
Odsłon: 702
Dziennik zmian
 

US/25/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

znak sprawy: US/25/2017/LPNT

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Dokumentacja - Przetarg US/25/2017/LPNT

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2017-03-27 13:44:02
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2017-03-27 15:44:02
Odsłon: 934
Dziennik zmian
 

US/24/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

znak sprawy: US/24/2017/LPNT

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Dokumentacja - Przetarg US/24/2017/LPNT

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2017-03-27 13:39:27
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2017-03-27 15:39:27
Odsłon: 817
Dziennik zmian
 

US/23/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

znak sprawy: US/23/2017/LPNT

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 Dokumentacja - Przetarg US/23/2017/LPNT

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2017-03-27 13:35:09
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2017-03-27 15:35:09
Odsłon: 653
Dziennik zmian
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję