ustaw normalny kontrast ustaw kontrast czarno biały ustaw kontrast zółto czarny ustaw kontrast czarno zółty
Ikona rozwijająca menu na wersji mobilnej Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Ogłoszone zamówienia publiczne >> Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur)" - Znak sprawy: 01/05/2020/10.3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur)" - Znak sprawy: 01/05/2020/10.3

Ogłoszenie nr 537768-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokonaniu zmiany w treści SIWZ

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 08.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 11.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r. oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-05-07 12:56:41
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-05-07 14:56:41
Visits: 1125
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree