Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/8/2017/LPNT-2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/8/2017/LPNT-2


Dokumentacja - Przetarg US/8/2017/LPNT-2

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-06 11:24:27
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-06 12:24:27
Visits: 633
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/8/2017/LPNT-2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/8/2017/LPNT-2

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Dokumentacja - Przetarg US/8/2017/LPNT-2

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-06 11:24:25
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-06 12:24:25
Visits: 622
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/1/2017/LPNT-2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/1/2017/LPNT-2


Dokumentacja - Przetarg US/1/2017/LPNT-2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-06 11:14:17
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-06 12:14:17
Visits: 571
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/11/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/11/2017/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty US11

Informacja z otwarcia ofert

Dokumentacja - Przetarg US/11/2017/LPNT

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-03 12:42:25
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-03 13:42:25
Visits: 597
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/9/2017/LPNT-2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/9/2017/LPNT-2

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dokumentacja - Przetarg US/9/2017/LPNT-2

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-03 12:34:48
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-03 13:34:48
Visits: 613
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”. znak sprawy: US/10/2017/LPNT.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”.
znak sprawy: US/10/2017/LPNT.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dokumentacja - Przetarg US/10/2017/LPNT

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-02-17 14:20:56
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-02-17 15:20:56
Visits: 608
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/9/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/9/2017/LPNT

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 24260 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8 – wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-13 14:49:47
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-13 15:49:47
Visits: 651
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/8/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/8/2017/LPNT

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 24215 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-13 14:36:22
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-13 15:36:23
Visits: 671
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/7/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/7/2017/LPNT

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 24103 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-13 14:11:35
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-13 15:11:35
Visits: 563
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” znak sprawy: US/6/2017/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/6/2017/LPNT

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie

Wyjaśnienie

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr nr 24046 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania
10. Załącznik nr 8– wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2017-02-13 13:55:28
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2017-02-13 14:55:28
Visits: 584
Changelog
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 5 of 6

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree